06Th6

“Môi trường ở Bounty rất “healthy” – không drama, sếp gần gũi và thoải mái, mọi người hòa đồng và giúp đỡ nhau như 1 gia đình.”