06Th6

“Mình đã trưởng thành hơn rất nhiều sau thời gian làm việc tại Bounty. Cảm ơn Bounty đã tạo ra 1 mội trường để mình có thể phát triển và cống hiến”