06Th6

“Tuyệt vời” và “Đáng thử” sẽ là 2 từ mình muốn miêu tả về Bounty. Sếp và đồng nghiệp đều tương tác rất cởi mở, cùng hướng tới mục tiêu chung !”