06Th6

Hoàng Nguyễn

“Mình đã trưởng thành hơn rất nhiều sau thời gian làm việc tại Bounty. Cảm ơn Bounty đã tạo ra 1 mội trường để mình có thể phát triển và cống hiến”

06Th6

Hoàng Anh

“Tuyệt vời” và “Đáng thử” sẽ là 2 từ mình muốn miêu tả về Bounty. Sếp và đồng nghiệp đều tương tác rất cởi mở, cùng hướng tới mục tiêu chung !”

06Th6

Yến Vũ

“Môi trường ở Bounty rất “healthy” – không drama, sếp gần gũi và thoải mái, mọi người hòa đồng và giúp đỡ nhau như 1 gia đình.”