09Th11

Câu hỏi tình huống là một trong những câu hỏi phổ biến của một cuộc phỏng vấn. Mình sẽ chia sẻ với các bạn cách trả lời câu hỏi tình huống theo phương pháp STAR, một phương pháp hữu hiệu cho các câu hỏi tình huống.

Phương pháp STAR là một phương pháp giúp trả lời các câu hỏi phỏng vấn hành vi (tình huống).

STAR là viết tắt của Situation (tình huống) – Task (nhiệm vụ) – Action (hành động) – Result (kết quả).

– Tình huống: giới thiệu về sự kiện, dự án, thử thách bạn đã đối mặt

– Nhiệm vụ: Trách nhiệm của bạn trong tình huống đó

– Hành động: Bạn đã làm gì để thực hiện nhiệm vụ đó

– Kết quả: Đạt được gì sau hành động đã thực hiện

Một vài ví dụ về câu hỏi các bạn có thể gặp trong cuộc phỏng vấn mà chúng ta có thể áp dụng STAR để trả lời như:

– Bạn đã từng xử lý khiếu nại của khách hàng như thế nào? Cho tôi ví dụ?

– Chia sẻ về việc bạn đã triển khai dự án X,Y,Z

– Kể về một lần làm việc dưới áp lực công việc lớn

anh kien thuc
Mô hình STAR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *