21Th4

Khai giảng khoá học tự do 104 – teamwork 01

Dự kiến các buổi social learning:

  1. SL1 – TW01 Brandcamp: Thứ 6 ngày 08/04/2022 – Chiều (Hoàn thành đào tạo chương 1 tới chương 5 nộp bài tập lên hệ thống và báo cáo HR để setup lịch học)
  2. SL2 – TW01 Brandcamp: Thứ 6 ngày 15/04/2022 – Chiều (Hoàn thành đào tạo chương 5 tới chương 7 và nộp bài tập lên hệ thống và báo cáo HR để setup lịch học)
  3. SL3 – TW01 Brandcamp: Thứ 6 ngày 22/04/2022 – Chiều (Hoàn thành đào tạo Buổi 1-3 và nộp bài tập lên hệ thống và báo cáo HR để setup lịch học)
  4. SL4 – TW01 Brandcamp: Thứ 6 ngày 29/04/2022 – Chiều (Hoàn thành đào tạo Buổi 3-6 và nộp bài tập lên hệ thống và báo cáo HR để setup lịch học) – Tổng kết, trao chứng chỉ, liên hoan, ăn chơi.

teamwork 01

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *