21Th4

Mục đích cốt lõi. Chúng ta phục vụ ai, mang lại giá trị nào? Lý do tồn tại của công ty?

 

Doanh nghiệp tôi thành lập với mục tiêu phát triển thành công ty đa quốc gia, vận hành kinh doanh tại thị trường Đông Nam Á, Mỹ và Châu Âu.

Mục đích cốt lõi: sống và làm việc có trách nhiệm với cộng đồng, môi trường, xã hội, đất nước với con người. Doanh nghiệp này tồn tại vì những cam kết với những nhân tố đó, chúng ta càng thể hiện cam kết, họ càng đồng hành, ủng hộ và luôn giúp đỡ lại cho doanh nghiệp.

Mang lại giá trị, giúp ích cuộc sống của khách hàng, tạo ra môi trường làm việc hợp tác và phát triển cho nhân viên, làm giàu cho xã hội và đất nước.

gia tri cot loi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *