21Th4

Cuộc nói chuyện cuối quý

 

Cuộc nói chuyện cuối quý giữa quản lý và nhân viên sau khi kết thúc OKRs. Tại cuộc trò chuyện, nhân viên sẽ tự chấm điểm các KR của mình dựa trên kết quả đạt được và dựa trên sự nỗ lực của bản thân trong quý vừa qua. 

  1. Nhân viên cũng sẽ tự đánh giá kết quả của bộ OKRs dựa trên các câu hỏi:
  • Tôi đã hoàn thành OKRs của mình hay chưa? 
  • Tự đánh giá những khó khăn, cản trở việc thực hiện bộ OKRs 
  • Nếu bộ OKRs thành công, tôi đã đóng góp gì cho công ty
  • Mục tiêu khó hơn hay dễ đạt được hơn tôi nghĩ khi đặt ra
  • Nếu được viết lại mục tiêu, tôi sẽ thay đổi điều gì 

    meeting5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *