21Th4

CEO của tổ chức Bounty Group – Anh Hoàng Mạnh Cường đã hoàn thành bộ OKRs quý 1/2022 của công ty:

O1: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC BOUNTY TALENTS – ĐỘI NGŨ ANH TÀI

 • KR1: Tuyển thành công 10 nhân tài chính thức làm tốt qua thử việc cho tổ chức.
 • KR2: Hoàn thành 3 chương trình đào tạo 2 năm (15 module/1 chương trình) cho Lead 3 phòng ban training, đào tạo cho Lead Marketing, Sales, HR trên Bounty Academy.
 • KR3: 15 nhân sự vượt qua thi test năng lực trên hệ thống thi (có đánh giá khung năng lực 360 độ)
 • KR4: Tăng nhận diện Bounty Talents trên cả 4 kênh social (tiếp cận từ 0 lên 10.000 traffic/ tháng/kênh)
 • KR5: Khai trương văn phòng mới NGON cho 30 nhân sự tại Hà Nội trong 70 ngày

O2: XÂM CHIẾM THỊ TRƯỜNG THÁI LAN

 • KR1: Chọn 3 sản phẩm chủ chốt nhãn Bauntyy TH trong 1 tháng.
 • KR2: Chốt thành công 1500 đơn/1 sản phẩm cho 3 sản phẩm chủ chốt 1 tháng.
 • KR3: Vận hành thành công 10 nhiệm vụ cho các quy trình bộ phận bên thị trường Thái Lan.
 • KR4: Doanh số thị trường Thái Lan 1.5 tỷ Baht.
 • KR5: Tiết kiệm cho doanh nghiệp ít nhất 50 triệu.

O3: BỨT PHÁ DOANH THU NGÀNH HÀNG GIÀY DÉP, ẤM NO MÙA TẾT

 • KR1: Doanh thu Bounty Sneakers đạt 10 tỷ.
 • KR2: Tỷ lệ % hàng hủy dưới 20% trong 12 tuần.
 • KR3: Tỷ lệ chuyển đổi từ 2% lên 4% từ khách hàng cũ.
 • KR4: Chốt thành công 6300 đơn hàng.
 • KR5: 100% nhân sự nhận đầy đủ lương thưởng trước ngày 25 âm lịch.

Từ bộ OKRs của CEO, các nhân viên sẽ hoàn thành bộ OKRs của mình để hỗ trợ CEO. Bộ OKRs của nhân viên sẽ là mục tiêu để nhân viên hoàn thiện trong quý 1/2022. 

bounty okrs quy 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *